ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Μαρκιωτών Γορτυνίας «Ο Άγιος Ιωάννης», προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, που θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:30 στην αίθουσα του Μερόπειου Ιδρύματος, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου 45 έναντι Ακρόπολης με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης.

1.   Οικονομικός απολογισμός χρονικού διαστήματος από 16-10-2012 μέχρι και 31-12-2012.

2.   Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής χρονικού διαστήματος από 16-10-2012 μέχρι και 31-12-2012.

3.   Συζήτηση για την έγκριση των πιο πάνω, και απαλλαγή του προηγούμενου Δ.Σ. και της προηγούμενης Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την συγκεκριμένη χρήση.

4.   Λήψη απόφασης για την παράταση της θητείας του Δ. Σ. για το έτος 2015.

5.   Λογοδοσία και απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της τριετούς θητείας του, από τον Ιανουάριο του 2013 έως και τον Δεκέμβριο του 2015.

6.   Ετήσιοι οικονομικοί απολογισμοί των ετών 2013, 2014 και 2015.

7.   Ανάγνωση εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2013, 2014 και 2015.

8.   Συζήτηση για την έγκριση των πιο πάνω, και την απαλλαγή του Δ. Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και τα διοικητικά πεπραγμένα των ετών 2013, 2014 και 2015.

9.   Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ. Σ.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος  Δημήτριος Ρούτουλας & η Γενική Γραμματέας  Μαρία Χατζησταύρου