Ενοικιαζόμενα δωμάτια: Κωνσταντίνα Μαυρίκη, Κινητό 6973744712, 27950 31201