ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ (ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΚΙΩΤΩΝ)

MarkouVillageFlag
Θησαυρό ανεκτίμητης ιστορικής και συναισθηματικής αξίας αποτελεί το πλούσιο αρχειακό υλικό του Συλλόγου μας. Κειμήλια εγγράφων και πρακτικών από την ίδρυση του Συλλόγου μέχρι και σήμερα, μας θυμίζουν την αγάπη και τους αγώνες των Μαρκιωτών στην πάλη των χρόνων που πέρασαν για ένα καλλίτερο αύριο.
Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων και των άρρηκτων πατριωτικών δεσμών, το επόμενο βήμα των ιδρυτών ήταν η φροντίδα τους για τη γενέτειρα τους με σημαντικά έργα πνοής και αναβάθμισης. Και από τότε, από το ιδρυτικό έτος 1933 μέχρι και σήμερα, εκτός του ότι ο στόχος παραμένει ακριβώς ίδιος, στα σημερινά πέτρινα χρόνια της προσωπικής μοναξιάς και της σιωπής του καθενός, ο στόχος αυτός πρέπει να γίνει επιτακτική ανάγκη και αυτοσκοπός καθενός.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥIMG_1 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΚΙΩΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (αρχείο Θεοχάρης Γιώργος)

Είμαστε πάρα πολλοί και μείναμε λίγοι. Αν μείνουμε ενωμένοι και όλοι μαζί, τότε θα ξαναγίνουμε πολλοί και θα μεγαλουργήσουμε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τιμώντας την ιστορία του Συλλόγου μας, δεν θα πάψει ποτέ να αγωνίζεται και να παλεύει για τις άριστες σχέσεις και τους δεσμούς που μας ενώνουν, γιατί πρέπει να ζούμε όλοι μαζί, και γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να μας περισσεύει κανένας.
Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση, ξεκινάμε έναν αγώνα ιστορικής μνήμης και τιμής σε όλους εκείνους που έβαλαν το θεμέλιο λίθο του Συλλόγου μας, σε όλους εκείνους που κόπιασαν και αγωνίστηκαν στα χρόνια που πέρασαν, και σε όλους εκείνους που θα έρθουν στο μέλλον να μας διαδεχτούν.

Γιατί αλίμονο σε αυτόν που δεν γνωρίζει ποιος είναι, από πού έρχεται και που πάει.

 

Η πρώτη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτυπωμένη μέσα στην πρώτη σελίδα του πρώτου Βιβλίου των Πρακτικών.

«Πρώτη συνεδρίασις του Συλλόγου των Απανταχού Μαρκιωτών «Ο Άγιος Ιωάννης». Εν Πειραιεί σήμερον την 17ην Απριλίου του 1933, ημέραν της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 5μ.μ. συνήλθε εις συνεδρίαν το υπό της σημερινής Γενικής Συνελεύσεως εκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου των Απανταχού Μαρκιωτών ο Άγιος Ιωάννης, συγκείμενον εκ των κ.κ. Άγγελο Κίκιρα ως Πρόεδρον, Παναγιώτη Φιλήντρα ως Γεν. Γραμματέαν, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο ως Ταμία και Αθανάσιο Κίκιρα, Σταύρο Τσερώνη, Γεώργιο Λέο, Ιωάννη Διαμαντόπουλο, Δημήτριο Τσεπενέκη, Γεώργιο Μαρλαφέκα ως συμβούλων. Μεθ’ ο ελύθη η συνεδρίασις, εφ ου συνετάγει το παρόν και υπογράφεται ως έπεται. Ο Πρόεδρος, Ο Γραμματεύς, Ο Ταμίας».