ΜΑΡΚΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ενημερωτικό έντυπο.    Μάρτιος 2022.    Κείμενα Γεώργιος Παν. Θεοχάρης.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΜΑΡΚΙΩΤΩΝ
 

Η ιδέα για την δημιουργία ενός μνημείου πεσόντων στο χωριό, είχε σχηματιστεί και είχε συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Μαρκιωτών στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Στα χρόνια που πέρασαν, η δημιουργία αυτού του μνημείου είχε απασχολήσει αρκετές φορές το Διοικητικό Συμβούλιο. […]