Δικαιοπρακτικά

Τέσσερα ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα περί της μονής Αγίου Δημητρίου Στεμνίτσας

Συγγραφέας Γιώργος Θεοχάρης

«Γορτυνιακά», έκδοση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνας, τ. Δ΄, Αθήναι 2007, σσ. 471-475.

Μικρή μελέτη πέντε σελίδων, μέσα στην οποία εκδίδονται για πρώτη φορά τέσσερα δικαιοπρακτικά έγγραφα από τα αδημοσίευτα της Βιβλιοθήκης Δημητσάνας, τα οποία αφορούν τη μονή Αγίου Δημητρίου Στεμνίτσας, των ετών 1750, 1767, 1784 και 1788. Διάθεση τόμου «Γορτυνιακών» από τη Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας.