ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ

Μελέτη: «Αρχείον Οικογενείας Πλαπούτα – Ανέκδοτα Έγγραφα».

Συγγραφέας: Γεώργιος Παν. Θεοχάρης.

«Πελοποννησιακά», τόμος Β΄, έκδοση της Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήναι 2019, σελίδες 291-324.

Μικρή μελέτη 34 σελίδων, μέσα στην οποία εκδίδεται για πρώτη φορά ένας λογαριασμός διαφόρων εξόδων που έκαναν οι απόγονοι του κλεφταρματολού Κόλια Πλαπούτα (1735-1826) από του Παλούμπα, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821.

Αυτό το ιστορικό χειρόγραφο σαράντα πέντε (45) σελίδων, βρίσκεται αρχειοθετημένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, στο Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων, στο Αρχείο Αγωνιστών, Κυτίον 176, μέσα σε τέσσαρες φακέλους, και εκδίδεται με την έγκριση και άδεια του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος

Μέσα σε αυτό το ιστορικό υλικό, περιλαμβάνονται διάφορες αιτήσεις αναγνωρίσεως των εκδουλεύσεων των Πλαπουταίων και αμοιβής των αγώνων τους, αιτήσεις καταβολής δεδουλευμένων από χρεωστικές ομολογίες παλαιών οφειλών, λογαριασμοί εξόδων, διάφορα υπηρεσιακά διαβιβαστικά, πιστοποιητικά διαφόρων υπηρεσιών και οπλαρχηγών κ.α., μέσα στα οποία παρουσιάζονται πολλά και ποικίλα στοιχεία.

Αριθμοί στρατιωτών, ποσά που δαπανήθηκαν σε μισθούς και σιτηρέσια τους, σε αγορές ειδών και τροφίμων, τόποι στρατοπεδεύσεως τους σε πόλεις, σε χωριά και άλλους τόπους, είναι μερικά από αυτά. Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι οι Πλαπουταίοι που καλούνταν και Κολιόπουλοι από τον πατέρα τους Κόλια, πολέμησαν στο πλευρό του γενικού αρχηγού της Επαναστάσεως Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, με τον οποίο είχαν και στενή συγγένεια.

Σε αυτό το χειρόγραφο αναφέρεται η στρατοπέδευση των στρατευμάτων του στρατηγού Δημητρίου Πλαπούτα στου Μάρκου, από 15 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 1825, κατά τη περίοδο του Ιμπραήμ.

Για να διαβάσετε τη μελέτη πατήστε εδώ.