ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ ΔΥΟ ΖΕΡΖΟΒΙΤΕΣ

Ζέρζοβα Νο 2.

Συγγραφέας Γιώργος Θεοχάρης

Διακόσιοι δύο (202) Ζερζοβίτες από το 1771 έως το 1831, Μάρκου Οκτώβριος 2014, ηλεκτρονική έκδοση στο Site : www.arcadians.gr

Στη μικρή αυτή μελέτη που αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) σελίδες, παρουσιάζονται οι Ζερζοβίτες εκείνοι που είναι καταχωρημένοι στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογών των ετών 1843, 1847-1848, 1850, 1853, 1856 και 1858, υλικό το οποίο προέρχεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

panagia (πατήστε και διαβάστε το αρχείο)