ΖΕΡΖΟΒΑ-

Ζέρζοβα

Συγγραφέας Γιώργος Θεοχάρης

Μικρή συμβολή στο γενεαλογικό δένδρο των Ζερζοβιτών και στην ιστορία της Ζέρζοβας, έκδοση Συνδέσμου Παναγιωτών (Ζερζοβιτών) «Ο Άγιος Νικόλαος», Αθήνα 2005. ISBN 960-88623-0-2.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι άρρενες Ζερζοβίτες έτσι όπως αυτοί έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο αρρένων από το 1829 έως και 1998, τα επώνυμα και τα κύρια ονόματα των Ζερζοβιτών. Αποτελείται από 72 σελίδες και διατίθεται από τον Σύνδεσμο Παναγιωτών (Ζερζοβιτών).