ΕΞΩΦΥΛΛΟ

«Προσκυνητές και Αφιερωτές των μοναστηριών του Λουσίου»

Συγγραφέας-εκδότης: Γεώργιος Παν. Θεοχάρης

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2019

Σχήμα : Β5 (17 Χ 24)

Σελίδες:300

ISBN: 978-618-84321-0-9

Βιβλιοδεσία: Ραφτό κολλητό.

 

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 2 τμήματα.

Τμήμα 1, σελ. 1-132:

Περιέχει την εργασία μας με τίτλο «Ανέκδοτα στοιχεία προσκυνητών και αφιερωτών της Μονής Φιλοσόφου από τους Κώδικες της μονής». Πρόκειται για του Κώδικες με αριθμούς ταξινομήσεως 141 και 143, των ετών 1600-1800, που φυλάσσονται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας, μέσα στους οποίους έχει καταχωρηθεί ένα πλήθος ατόμων που προσέτρεξαν στη μονή ως επισκέπτες, προσκυνητές και αφιερωτές από διάφορα μέρη, οι οποίοι έγραψαν τα ονόματά τους για να μνημονεύονται, στοιχεία τα οποία παρέμεναν ανέκδοτα και έρχονται στο φως της δημοσιότητας πρώτη φορά.

Από αυτό το υλικό, εκτός από τα άτομα αντλούμε και ένα πλήθος χωριών και πόλεων απ’ όπου κατάγονταν ή διέμεναν όλοι αυτοί, τόποι που είναι καταχωρημένοι με την τότε ονομασία τους, για τους οποίους δημιουργήσαμε υποσημειώσεις παραθέτοντας στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.

Τμήμα 2, σελ. 133-300:

Πρόκειται για ένα μεγάλο ευρετήριο που περιέχει 12.855 λήμματα ταξινομημένα στις εξής 5 κατηγορίες. 1). Κύρια ονόματα 10.026 λήμματα, 2). Τοπωνύμια 960 λήμματα, 3). Πόλεις-χωριά 1.148 λήμματα, 4). Φορείς-υπηρεσίες-ιδρύματα 688 λήμματα και 5). διάφορα λοιπά 33 λήμματα, τα οποία προέρχονται από τις εξής 9 πηγές.

Πηγή 1. Η εργασία μας με τίτλο «Ανέκδοτα στοιχεία προσκυνητών και αφιερωτών της μονής Φιλοσόφου από τους Κώδικες της μονής», πηγή 2. Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, «Μονή Φιλοσόφου», πηγή 3. Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, «Πωλητήρια και άλλα έγγραφα της παρά την Δημητσάναν μονής του Φιλοσόφου (1626-1787)», πηγή 4. Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα μονής Προδρόμου», πηγή 5. Ιωάννας Γιανναροπούλου «Κώδιξ μονής Αιμυαλών (υπ αριθ. 146)», πηγή 6. Ιωάννας Γιανναροπούλου «Δέσμη Δικαιοπρακτικών εγγράφων (1611-1834)», πηγή 7. «μοναχοί και ηγούμενοι της μονής Καλαμίου» από το βιβλίο μας με τίτλο «Μονή Φιλοσόφου», πηγή 8. «Τέσσερα ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα περί της μονής Αγίου Δημητρίου Στεμνίτσας», και πηγή 9. «Αποχαιρετώντας έναν «έφηβο» φίλο μου».

Το βιβλίο αυτό που τυπώθηκε σε λίγα αντίτυπα και απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές και ιστορικούς, υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, και στις Βιβλιοθήκες Δημητσάνας, Καλαμάτας, Ναυπλίου, Πατρών, Πύργου, Σπάρτης και Τριπόλεως.