ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ-ΜΑΡΚΟΥ

Τα Τοπωνύμια του χωριού Μάρκου Γορτυνίας,

Συγγραφέας Γιώργος Θεοχάρης

«Γορτυνιακά», έκδοση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνας, τ. Δ΄, Αθήναι 2007, σσ. 171-192.

Μελέτη με τα τοπωνύμια του Μάρκου, έτσι όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών σπουδών, της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών που διοργανώθηκε σε Πύργο, Αμαλιάδα και Γαστούνη στις 11–17 Σεπτεμβρίου 2005. Στη μελέτη αυτή υπάρχει μικρή αναφορά στην ιστορία του Μάρκου, γίνεται χρονική προσέγγιση στο σχηματισμό του τοπωνυμίου «Του Μάρκου» μέσα στα Μεσοβυζαντινά χρόνια, και αποτελείται από 21 σελίδες. Διάθεση τόμου «Γορτυνιακών» από τη Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας.