Του Μάρκου Γορτυνίας

Υπό έκδοση το βιβλίο: «Του Μάρκου Γορτυνίας».

Συγγραφέας Γιώργος Θεοχάρης

Πρόκειται για έρευνα μέσα στην οποία παρουσιάζονται τα κεφάλαια με τίτλους:

1). Του Μάρκου μέσα από τις γραπτές πηγές, 2). Τα τοπωνύμια του Μάρκου, 3). Οι Μαρκιώτες, και 4). Το γενεαλογικό δένδρο των Μαρκιωτών. Το βιβλίο αυτό που θα περιέχει περισσότερες από 600 σελίδες, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα εκδοθεί μέσα στο 2014.