ΤουΜάρκου Γορτυνίας

«Του Μάρκου Γορτυνίας»

Συγγραφέας-εκδότης: Γεώργιος Παν. Θεοχάρης
Τίτλος: ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Υπότιτλος: ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΘΗΝΑ Ιανουάριος 2018
Σχήμα : Β5 (17 Χ 24)
Σελίδες: 720
ISBN: 978-960-93-9780-3
Βιβλιοδεσία: Ραφτό κολλητό.

Συνημμένα: Στο βιβλίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, μία αεροφωτογραφία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού έτους 1960, διαστάσεων 85,5 Χ 67,5, η οποία απεικονίζει την περιοχή του χωριού, πάνω στην οποία τοποθετήθηκαν τα τοπωνύμια του χωριού στη θέση την οποία καταλαμβάνει το καθένα πάνω στη γη, καθώς επίσης και όλα εκείνα τα έργα που κατασκεύασαν παλιοί και νεώτεροι Μαρκιώτες πάνω στη γη τους.

Ειδικότερα, το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα εκείνα που έχουν γραφτεί στο παρελθόν για του Μάρκου και τους Μαρκιώτες από το 1600 περίπου μέχρι και σήμερα. Μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, περιλαμβάνονται οι πρώτοι καταγεγραμμένοι Μαρκιώτες που έζησαν στο χωριό από το 1600 μέχρι το 1800 περίπου, με διάφορα επώνυμα, αρχαιότερα των οποίων είναι το Αρβανίτης 1700, Δουληγέρης 1729 (από το οποίο προήλθαν τα επώνυμα Σπυρόπουλος ενδεχομένων και Ασημακόπουλος), Λέος 1655, και Ρωμανός 1631.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει 267 τοπωνύμια του χωριού, 56 που χάθηκαν στο πέρασμα των αιώνων και σήμερα δεν ακούγονται πλέον, και 211 που υπάρχουν σήμερα.

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 829 Μαρκιώτες και Μαρκιώτισες τους οποίους αντλήσαμε μέσα από τις τοπικές γραπτές πηγές, με αρχαιότερο τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη που είχε γεννηθεί το 1763.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το γενεαλογικό δένδρο τριάντα (30) επωνύμων του χωριού, που ξεκινούν από το έτος 1763 και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, αλλού επτά (7), αλλού οκτώ (8), και αλλού εννέα (9) γενιές. Το κεφάλαιο αυτό, συνολικά περιλαμβάνει 13.842 άτομα, τα οποία συμπτύχθηκαν σε 7.767.

Στο τέλος του βιβλίου, υπάρχει το εξήντα εννέα (69) σελίδων ευρετήριο, από το οποίο θα ξεκινήσει ο αναγνώστης για να βρει το ονοματεπώνυμό του, και στη συνέχεια να ανατρέξει στις σελίδες του βιβλίου μέσα στις οποίες αναφέρεται αυτός, οι μακρινοί πρόγονοί του, και οι απόγονοί του.

Όποιοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση αυτού του βιβλίου, μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Θεοχάρη στο e-mail : gpt.markou@gmail.com