Έτοιμη η ιστοσελίδα του χωριού μας με ηλεκτρονική διεύθυνση www.markouvillage.gr.

Μετά από ανάθεση του Συλλόγου Απανταχού Μαρκιωτών στην εταιρεία Lime Creative η ιστοσελίδα είναι πια διαθέσιμη σε όλους μέσω του διαδικτύου.

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε στοιχεία που αφορούν στο χωριό μας όπως η Τοπογραφία, η προέλευση ονομασίας του χωριού κτλ. Φωτογραφικό υλικό ανθρώπων και σημείων, βιογραφικά νέων ανθρώπων […]